Wat vind je in dit boek?


Acteren, optreden, spreken in het theater, in het openbaar, vraagt inzicht in taal en beheersing van spraak.

Ondertekst, een verkenning naar de essentie van taal en spraak.

Onze hersensystemen staan toe dat we tijdens spelen of spreken bewust omgaan met taal, maar staan ons niet toe dat we tegelijkertijd bewust sturen in spraak.

Ondertekst staat niet in Van Dale, maar zegt hoe de speler met tekst kan zeggen wat hij bedoelt, ook als er letterlijk iets anders staat.

In het Theater, in een nieuwe werkelijkheid, creëren taal en spraak de verbeelding.

Spreken en spelen met taal en spraak in tijd en ruimte. De Maastrichtse Methode ontwikkelde een eigen benadering. In het Theater Model wordt onderzocht hoe emotie en denken hoorbaar worden, de verbeelding vorm krijgt. Een kale lege ruimte wordt laboratorium voor onderzoek naar taal en spraak in tijd en ruimte.

Ondertekst, de Maastrichtse Methode, oefent en traint de stuurkracht over melodie, ritme en timbre, de expressie, de zeggingskracht van taal en spraak.

Aan de orde komen

Taal, spraak en verwondering

De verbeelding door taal in het theater

Overspronggedrag en de invloed van stress op spraak.

Controle over taal en spraak

Feedbackmechanisme en functie van het gehoor.

De expressie van emotie en de invloed van het kinesthetisch gevoel.

Ontwikkeling van spraak met versterking en behoud van authenticiteit.


Deel 1
Plaats van taal en spraak in het theater

Deel 2
Begrippen
Expressie
Ondertekst
Ritme
Brein en spraak
Het kinesthetisch zintuig

Deel 3
Taal en spraak in stijlen en opvattingen

Deel 4
Het Theater Model
Kanttekeningen bij theorie, vorm en didactiek
Benadering van trainen en oefenen

Deel 5
Training adem, stem, uitspraak en overdracht
Ademtraining
Stemtraining
Uitspraak- en overdrachtstraining in het Theater Model
Overdrachtstraining met elektronische versterking

Deel 6
Expressie-oefeningen in het Theater Model
Ritme in klankspelletje en rizoom
Poëzie in uitzonderlijke Nederlandse gedichten
A-vue hardop lezen
Nieuwslezen voor microfoon en camera
Verhaal vertellen

Deel 7
Beknopte anatomie en fysiologie
Het centrale zenuwstelsel
Emotie en gevoel, neurotransmitters en zenuwbanen
Gehoor
Kinesthetisch zintuig en proprioceptie
Adem en stem
Akoestische en articulatorische fonetiek

Deel 8
Ruimte in het theater


Oene Zwietink
Kwam in 1971 naar de Toneelacademie Maastricht als hoofdvakdocent spreek- en stemtechniek in de context van theater. Ontwikkelde ideeën over de relatie taal, spraak en acteren in nauwe samenwerking met speldocenten en regisseurs. Studieleider acteursopleiding 1978-1985 Initieerde het spelen voor de camera.
Deed in 1992 zes maanden onderzoek op City College in Harlem New York naar de integratie van niet witte spelers in de witte toneelcultuur. Vergeleek de Amerikaanse stem- en spraakmethodes op Juilliard en N.Y.U. met de Maastrichtse Methode.
Publiceerde in 2000 op verzoek van de Toneel Academie de Maastrichtse Methode onder de naam Lang Meegaan.
Volgde nieuwe theaterontwikkelingen, met specifieke aandacht voor realtime-acting en de interactie van beeld en spraak in de performance kunst. Herijkte op verzoek van de Toneelacademie de Maastrichtse Methode samen met spraakdocent en theaterwetenschapper Berbke Hermans. Publiceerde in 2020 de Maastrichtse Methode onder de naam Ondertekst.

Berbke Hermans
Studeerde in 2002 af aan Zuyd Hogeschool in Heerlen als logopedist. Werd in 2002 aangesteld als docent stem- en spreektechniek aan de Toneelacademie Maastricht, Institute of Performative Arts.
Behaalde in 2015 aan de Universiteit van Antwerpen haar Master of Arts in de theater en filmwetenschappen.
Coördinator van de acteursopleiding.
Implementeert in de regie- en performance-opleiding van de Toneelacademie de Maastrichtse Methode.
Verzorgt cursussen binnen het samenwerkingsverband van Europese Toneelscholen.
Geeft binnen de Toneelacademie les aan deelnemers van Avicenna Academie voor Leiderschap.


Ondertekst is een uitgave van Eneo Maastricht, online te bestellen bij


www.bravenewbooks.nl/oenezwietink


Contact
oene.zwietink@planet.nl
06 150 125 41
berbkehermans@hotmail.com
06 505 236 87